Stránky o hepatitidě C revize
13. 5. 2016
logo
Základní informace
Mám HCV - co teď?

Co je hepatitida C?

Jak se HCV přenáší?

Jak poznat hepatitidu C?

Léčba hepatitidy C

Odkazy


Speciální témata
Více o viremii

Průběh léčby

Vývoj nových léků


Mám hepatitidu C - co teď?


Úvodem
Tento text je určen pro ty, kteří právě zjistili, že trpí hepatitidou C a nevědí co to přesně znamená, co bude následovat.


Je hepatitida C vážná nemoc?
Ano, hepatitida C je vážná nemoc. Dá se léčit, ale ne vždy. V průměru je léčba úspěšná asi v polovině případů. A v každém případě je nezbytné, aby léčbu prováděl specialista - hepatolog nebo gastroenterolog.

Hepatitida C je zánět jater způsobený virem hepatitidy C. Tato nemoc postupuje velmi pomalu, obtíže se projeví až po mnoha letech (20 - 30 let). Pokud se hepatitida C neléčí, může vážně poškodit játra. Ta nemohou nadále fungovat a mohou být postižena cirhózou, případně rakovinou jater. Takto vážné poškození není časté, řada pacientů se z nejrůznějších důvodů neléčí a dožívají se vysokého věku. Obvykle i tito neléčení pacienti umírají z jiných příčin než je hepatitida C. Procento nakažených, kteří umírají v důsledku hepatitidy C, není přesně známo, ale odhaduje se mezi 5 % až 20 %.

Přesto je hepatitida C nejčastějším důvodem pro transplantaci jater.


Co mám dělat?
Hepatitida C patří do rukou specialisty - hepatologa nebo gastroenterologa. Pouze ten vám může říci jaký bude další konkrétní postup. V každém případě však dodržujte následujících pokyny:
  • Nepijte žádný alkohol!
  • Neberte žádné drogy!
  • Veškeré léky, které berete, konzultujte se svým lékařem (včetně volně prodejných léků).
  • Pokud jdete k lékaři, který neví o vaší nemoci (například k zubaři), upozorněte ho, že trpíte hepatitidou C.
  • Chraňte své okolí. Hepatitida C se přenáší krví, takže riziko, že někoho nakazíte, není vysoké. Je však nutno dodržovat určitá základní pravidla.
  • Při pohlavním styku používejte prezervativ.
  • Konzultujte se svým lékařem, co je či není vhodné jíst. Obvykle však sami poznáte, které potraviny vám nedělají dobře. Dieta zpravidla není nutná, vždy je však nutno vyloučit alkohol a drogy.

Koho informovat?
Rozmyslete si, koho budete o svém onemocnění informovat. Lidé, se kterými bydlíte ve společné domácnosti jsou ohroženi možností infekce. I když toto riziko není vysoké, měli by být informováni. Už jen proto, aby si od vás například nevypůjčili žiletku nebo podobný předmět, kterým by si mohli způsobit nakažení.

Citlivou otázkou může být informování zaměstnavatele. Váš zaměstnavatel nemá ze zákona právo na informace o vaší nemoci, má pouze právo na informaci zda jste schopni výkonu práce. Přitom je důležité vědět, že hepatitida C není překážkou pro výkon povolání (včetně takových jako je například práce v potravinářství, kadeřnictví a podobně). Je tedy na vašem zvážení zda vůbec, případně jakým způsobem budete informovat zaměstnavatele, případně své spolupracovníky.

Hepatitida C bývá často považována za nemoc, kterou mají jen drogově závislí a proto někteří lidé pohlížejí na nemocné hepatitidou C spatra. Proto zvažte, komu o své nemoci řeknete.

Pokud máte kromě hepatitidy jiné zdravotní problémy, informujte vždy lékaře o své nemoci! To se týká například návštěvy dentisty, který nemá možnost se o vaší nemoci dozvědět jinak než právě od vás, a při zákroku může přijít do styku s vaší krví.


Co mne čeká?
V následujícím diagramu je stručně zachycen postup kroků od zjištění diagnózy až po vyléčení.

Stanovení diagnózy není jednoduché. Existují screeningové testy používané v záchytných centrech pro drogově závislé. Konečné slovo však musí mít lékař. Více k diagnostice HCV naleznete zde.

Prvním důležitým krokem je zjištění nakolik jsou hepatitidou poškozena játra. Hepatitida C postupuje zpravidla velmi pomalu, nicméně u každého pacienta je rychlost tohoto postupu individuální.

Rozhodnutí zda hepatitidu C léčit či neléčit není vždy jednoduché. Léčba má řadu nežádoucích vedlejších účinků, je nepříjemná a náročná na fyzické i psychické síly pacienta.

Léčba se nedoporučuje v případech, kdy pacient trpí současně jinými chorobami, které vylučují užívání léků proti hepatitidě C. Pacienti závislí na alkoholu či drogách se mohou léčit pouze v případě, že budou schopni dodržovat léčebný režim.

Hepatitida C se léčí ambulantně, tj. není nutná hospitalizace v nemocnici. Často není nutná ani pracovní neschopnost.

Léčba obvykle trvá 12 až 48 týdnů. Více informací o léčbě naleznete zde.

I v případě, že léčba probíhá dobře se stává, že po ukončení léčby propukne infekce znovu (takzvaný relaps). Proto se 6 měsíců po skončení léčby testuje, zda nedošlo k novému vzplanutí infekce. Teprve když je tento kontrolní test v pořádku, je možno prohlásit léčbu za úspěšnou.

V některých případech není léčba úspěšná, někdy je nutno léčbu předčasně ukončit, protože pacient trpí nežádoucími vedlejšími příznaky léčby.

Léčbu je možno prohlásit za úspěšnou, pokud půl roku po jejím ukončení zůstává pacient negativní na test hepatitidy C. Samovolný návrat nemoci nehrozí, nicméně proděláním nemoci se nevytváří imunita. Vyléčený pacient se při kontaktu s virem hepatitidy C může opětovně nakazit!

Pacienti s chronickou hepatitidou C musí být průběžně sledováni odborným lékařem. Frekvence kontrol závisí na konkrétním stavu pacienta, zpravidla jde o několik návštěv do roka.

Pacienti kteří jsou úspěšně vyléčeni jsou sledováni zpravidla jednou do roka.
Zpět na začátek stránky


Upozornění: Informace umístěné na těchto stránkách považujte prosím pouze za orientační. Pro stanovení léčebného postupu se řiďte radami svého ošetřujícího lékaře, neboť jen ten může objektivně posoudit váš zdravotní stav.